Juf Petra Logo

Juf Petra

Wie ben ik?

Mijn naam is Petra Pijnappels-Beuman, 32 jaar oud, getrouwd en moeder van 2 dochtertjes.

In deze tijd van lerarentekort wil ik basisscholen uit de brand helpen en mezelf aanbieden als freelance leerkracht.

Naar mijn mening wordt het onderwijs er niet beter op als klassen opgesplitst of naar huis gestuurd moeten worden. Leerkrachten komen op deze manier nog meer onder druk te staan. Kinderen hebben recht op goed onderwijs en dat wil ik ze geven.

In 2012 ben ik afgestudeerd aan PABO (voltijd) in Rotterdam.
Tijdens mijn stages ben ik door middel van de zeven onderwijscompetenties bezig geweest met mijn persoonlijke ontwikkeling tot leerkracht. Deze competenties/vaardigheden zijn cruciaal voor het effectief en efficiënt omgaan met de onderwijszorgbehoeften in de klas. Door deze eigen te maken ben ik in staat het onderwijs passend te maken bij de mogelijkheden en kwaliteiten van het individuele kind.
Verder heb ik via de modules pedagogiek, didactiek en onderwijskunde kennis opgedaan over opvoedkundige vaardigheden in de klas. 

Tijdens mijn studie ben ik werkzaam geweest in de kinderopvang. Als pedagogische medewerker heb ik gewerkt met alle doelgroepen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Mijn taak bestond uit het verzorgen, opvoeden en begeleiden van kinderen. De activiteiten en het ritme van de dag zijn afgestemd op het ontwikkelingsniveau en de behoeftes van de groep. Het werken op invalbasis vraagt om veel kennis over de verschillende ontwikkelingsfases, een dosis verantwoordelijkheidsgevoel, flexibiliteit en goede communicatieve vaardigheden.

Na mijn studie ben ik als freelance kinderjuf aan de slag gegaan bij gezinnen thuis.
Doorgaans waren dit gezinnen met minimaal drie jonge kinderen tussen de 0 en 6 jaar oud.
Een kinderjuf is verantwoordelijk voor de volledige verzorging, opvang en opvoeding van de kinderen. Daarnaast zorgt zij ervoor dat de dagelijkse gang van zaken en het huishouden blijven doorgaan.
Mijn kennis over de ontwikkelingsfases en organisatietalent zijn mij goed van pas gekomen tijdens mijn werkzaamheden als kinderjuf.

Als moeder van 2 dochtertjes, nu 2 jaar en 8 maanden, heb ik van heel dichtbij al hun ontwikkelingsfases mogen ervaren. Door veel over deze fases te lezen en met al mijn kennis en ervaring, heb ik heel precies op de behoeftes van mijn kinderen in kunnen spelen. Door ze bij iedere fase goed te observeren en hun interesses waar te nemen, heb ik ze steeds de nodige (educatieve) materialen aan kunnen bieden en hun ontwikkeling verder kunnen stimuleren. Daarnaast heb ik het beste uit mijn kinderen kunnen halen door ze op een positieve manier te benaderen en te begeleiden.

Door mijn werkervaring in de kinderopvang, voor de klas, als kinderjuf aan huis en als moeder heb ik veel kennis opgedaan over de ontwikkelingsfases en de individuele behoeftes van kinderen tussen de 0 en 12 jaar.
Ervaring die mij goed van pas gaat komen wanneer ik voor de klas sta.

Om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen binnen het onderwijs, ben ik mij de afgelopen maanden op verschillende scholen en in verschillende klassen gaan oriënteren.
Vanaf januari 2020 kan ik op maandag en vrijdag worden ingezet op verschillende basisscholen. Het liefst op maximaal een half uur rijden vanaf mijn woonplaats Nootdorp en in de groepen 1 t/m 5.

Via de onderstaande knop komt u bij mijn online agenda. Daar is te zien wanneer en of ik nog beschikbaar ben.

Is er nood aan de man en komt u een groepsleerkracht tekort?

Neem dan direct contact met mij op!
Als de dagen al volgeboekt zijn, dan kunt u mij uw contactgegevens mailen. Zodra ik weer beschikbaar ben, bericht ik alle scholen die hun gegevens hebben gestuurd.

Hoe werkt het?

  1. U neemt contact met mij op voor een opdracht.
  2. U ontvangt van mij een modelovereenkomst voor de arbeidsperiode en een scan van mijn VOG.
  3. Ik kom op uw school invallen.
  4. U ontvangt een factuur voor de gewerkte uren.

Ik hanteer een uurtarief van 60 euro exclusief BTW.
Voor meer informatie over de totstandkoming van mijn uurtarief, verwijs ik u graag naar: https://flexleerkracht.nl/onderwijs-zzp-leraar-salaris/.

Waarom wil ik als zzp’er voor de klas?

  • Zelfstandige zijn past beter bij mij. Ik bepaal zelf hoeveel ik werk en wat ik aan kan. Ik ben eigen baas. Daarnaast maakt de variatie en de flexibiliteit het beroep een stuk aantrekkelijker voor mij.
  • Mijn doel is scholen een korte termijn oplossing bieden door in te vallen voor een klas. Deze klas hoeft niet opgesplitst of naar huis gestuurd te worden.  Tevens worden de andere leerkrachten niet belast met extra werkdruk.
  • Ik kan weer doen wat ik leuk vind en dat is lesgeven.
    Het is fijn om zo een steentje bij te kunnen dragen aan de toekomst van onze kinderen.
  • Om 2 dagen in de week in het onderwijs te kunnen werken, moet ik mijn dochtertjes 2 dagen naar een kinderdagverblijf brengen. Het kinderdagverblijf moet ik 52 weken in het jaar betalen, terwijl ik er maar 37 weken gebruik van maak vanwege alle schoolvakanties. Werken via een invalpool van een stichting is geen optie voor mij, omdat ik de kinderopvang dan simpelweg niet kan betalen. 

Hopelijk heeft u a.d.v. de bovenstaande informatie een beeld kunnen vormen van wie ik ben als persoon en als leerkracht. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met mij opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Graag tot ziens op uw school!

Mijn contactgegevens:
E-mail: flexjuf.petra@gmail.com
Telefoonnummer: +31 634866119
Flexleerkracht
KVK: 60467622

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top